Krajské vojenské velitelství Pardubice vyhlásilo v letošním roce první ročník výtvarné soutěže POKOS „Příprava občanů k obraně státu“ pro žáky druhého stupně základních škol Pardubického kraje. Podporu této soutěži vyjádřil Pardubický kraj a zabezpečil hodnotné ceny.

Kromě kresby libovolným stylem byl hodnocen i námět výkresu, který vystihoval jak žáci vnímají uvedené téma POKOS.

Do této soutěže se přihlásilo více jak 150 žáků s rozmanitými výkresy. Zaslané kresby ukázaly, že žáci chápou toto téma různým způsobem, a to od oblasti přípravy k civilní obraně, přes činnost Armády České republiky až po řešení při různých krizových situací.

K výběru prvních třech nejlepších děl probíhalo komisionální hlasování všech příslušníků Krajského vojenského velitelství Pardubice.

Opuštěný hotel ukrýval tajemství.
FOTO: Opuštěný hotel stojí na místě bývalého mlýna a ukrývá nečekané tajemství

Na třetím místě se umístila žákyně z 8. třídy základní školy Brněnec Moravská Chrastová, Sabina Kubešová. Na druhém místě se umístil žák z 6. třídy základní školy Rosice, okres Chrudim, Václav Zrůst. Na prvním místě se umístila žákyně z 9. třídy základní školy Staňkova Pardubice Anežka Hudcová.

Tyto obrázky spolu dalšími 37 nejlepšími výtvory budou vystaveny pro veřejnost v Turistickém informačním centru Pardubice celý měsíc srpen.

Za Pardubický kraj předával ceny vedoucí odboru kultury, sportu a cestovního ruchu pan Milan Novák. Vítězové si odnesli například voucher na paddleboarding, akrylové tužky, vstupenky do kina, fitness ručník a výherce obdržel dárkový poukaz pro 4 osoby na únikovou hru Pevnost.

Ředitel Krajského vojenského velitelství Pardubice plukovník Petr Holý pak dětem předal další ceny ve formě propagačních předmětů, jako jsou hrací karty, baterka, deka, poznámkový sešit, tužka a mnoho dalších.

Tereza Kembická