Zřícenina hradu Rokštejn na Jihlavsku patří k nejstarším, nejkrásnějším a nejromantičtějším hradům.

Na hrad se dostaneme pěšky z obce Přímělkov, kam dojedeme vlakem. V Přímělkově půjdeme okolo tvrze z 15. století, která se nachází uprostřed obce a patřila Valdštejnům.

Z Přímělkova dojdeme na Rokštejn úzkou vyasfaltovanou cestou, z které je nejhezčí pohled na hrad. Vzdálenost je asi kilometr. Překvapí nás, že hrad není na kopci, jak hrady bývají, ale musíme k němu sejít dolů. Hrad se nachází nad říčkou Brtnicí.

První zmínka o hradu pochází z roku 1289. Ve skále byla vytesána cisterna na vodu. Ve 14. a 15. století byli majitelé hradu Valdštejnové, z nichž někteří se věnovali i loupeživému řemeslu!

Za husitských válek byl hrad oporou husitů, v 15. století byl dobyt Matyášem Korvínem a vypleněn. Od té doby je opuštěn.

Do dnešní doby se zachovaly vysoké trosky nejstarší věže a zbytky paláce. V 70. letech 20. stol. byl na hradě proveden rozsáhlý archeologický průzkum. Bylo zde nalezeno velké množství keramiky, nádobí a užitkové předměty ze skla i dřeva.

Zajímavostí je, že zde byl nalezen největší soubor kostěných hracích kostek v Evropě – 32 kusů. Důkaz toho, že strážní si krátili čas hrou ve vrhcáby.

Hororovým objevem byl nález kostry novorozence vložený do základů věže. Doklad toho, jak dlouho se udržovaly v myslích našich předků pohanské zvyky. Věřilo se totiž, že zazděním dítěte, panny nebo těhotné ženy se zajistí hradu bezpečnost a nedobytnost.

Dnes ale hrad vyhlíží přívětivě a můžeme si jen představovat dávné děje minulosti.

Alena Hesounová