Než si Tomáš mohl v sídle společnosti Microsoft v Praze hrdě převzít svůj diplom za 1. místo, musel vynaložit více než sto hodin usilovné práce.

Všechno to začalo ve školním kole soutěže, kde Tomáš absolvoval test pokročilých teoretických znalostí z oblasti kancelářské aplikace Office (Word, Excel, Powerpoint, OneNote). Při dostatečném počtu bodů, které s přehledem získal, byl kvalifikován do krajského kola.

V krajském kole bylo podmínkou vypracovat projekt na jedno ze čtyř témat na takové úrovni, aby se dal prakticky využít. Očekávalo se, že soutěžící využijí své znalosti kancelářských aplikací a dalších moderních nástrojů. Tomáš se rozhodl vytvořit dotazník pro své spolužáky, ve kterém zjišťoval, jaké mají žáci zkušenosti s umělou inteligencí, jak a na co ji využívají, čeho se bojí a vytvořil kvíz, ve kterém měli spolužáci rozlišit reálné fotografie od těch uměle vytvořených.

Polární záře nad Svitavskem.
Víkendová polární záře nad Svitavskem. Podívejte se na záběry čtenářů

Data zpracoval přehledně do tabulek i grafů. Výsledky podrobně popsal ve své 20stránkové práci, která kromě dat ze školy obsahovala i pohled do minulosti, současnosti a budoucnosti AI. Aby si pojistil postup, pozval několik učitelek radiměřské školy a nahrál s nimi podcast o tématu umělé inteligence ve školství. Všechno se zdařilo a poctivá příprava na krajské kolo vynesla Tomášovi postup do celostátního finále.

Tam už bylo nutné natočit o sobě a své škole poutavé video, svůj projekt zajímavě odprezentovat před porotou, obhájit si své myšlenky a nápady a především zasvěceně odpovídat na všetečné otázky porotců. To vše Tomáš zvládl s nadhledem a noblesou.

Krajské dotace pomáhají sociálním službám a neziskovkám. Jejich den oslaví v Litomyšli
Krajské dotace pomáhají sociálním službám a neziskovkám. Potkají se v Litomyšli

Ovšem, kdo někdy stál před porotou tvořenou profesionály v oboru, ví, že sebevědomý, hlasitý a zajímavý projev nepřijde samo sebou. Tomáš houževnatě nesčetněkrát předstoupil před své spolužáky z různých ročníků, až vypiloval svůj projev do posledního slova.

Svou výhru si tedy poctivě zasloužil. Být o rok starší, soutěžil by v kategorii středoškoláků, kde byla hlavní cenou účast v mezinárodním kole soutěže The Microsoft Office Specialist World Championship v USA.

Sylva Těšínská, třídní učitelka