Nejstarší nalezenou keramickou sošku na světě, slavnou Věstonickou venuši, si mohou zájemci prohlédnout v brněnském pavilonu Anthropos (Pisárecká 5 Brno). Soška nalezená v roce 1925 mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem týmem archeologů vedeným Karlem Absolonem pocházející z mladší doby kamenné (29 000–25 000 let př. n. l.). Je zhotovena z pálené hlíny a představuje nejstarší známou keramickou soškou na světě. Její hodnotu stanovili v roce 2004 američtí starožitníci na 40 milionů dolarů.

Betlém.
Slyšte, slyšte, pastuškové. Vánoce jsou v Poličce zase o kousek blíž

Není divu, že je uložena v superbezpečném trezoru Moravského zemského muzea (MZM) a vystavuje se jen při výjimečných příležitostech. Nyní je k vidění na výstavě Nejstarší šperky a ozdoby těla v zmíněném pavilonu Anthropos. „Nejslavnější archeologický nález Česka může mít doma každý, kdo si koupí její věrnou repliku, kterou prodává Moravské zemské muzeum v Brně. Na rozdíl od běžně prodávaných kopií je velmi přesná: prototyp pro formu, ze které se nové kopie odlévají, totiž vznikl z digitálního modelu získaného pomocí CT snímků originálu. Ty nechalo muzeum udělat před několika lety pro výzkumné účely,“ uvedla mluvčí MZM RNDr. Barbora Onderková. Upřesnila, že digitální model vzniklý na základě dat z CT snímkování, ze kterého byl metodou 3D tisku vytvořen prototyp sloužící k výrobě kopií je proti zneužití ošetřen smlouvou a každá kopie má své pořadové číslo.

RC model show.
Maxi autodráha a Dakar show oslní na zámku v Litomyšli

Na výstavě „Nejstarší šperky a ozdoby těla“, která potrvá do 26. 2. 2023 je originál mající status movité národní kulturní památky České republiky uložen v bezpečnostní vitríně. „Výstava představuje šperky a ozdoby, které patří mezi nejstarší doklady lidského uměleckého vyjádření na Moravě. Návštěvníci mohou nahlédnout do života lidí, kteří žili o řadu tisíc let dříve, zjistit rozsah jejich technologických dovedností a snad i díl jejich duchovního života,“ zakončila Onderková.

Radoslav Patočka