Za odměnu strávila dopoledne s panem místostarostou, který jim ukázal chod Městského úřadu, vyzkoušela si rozhovor s redaktorkou Českého rozhlasu, navštívila nově opravenou budovu Latinské školy a seznámila se s chodem Městského informačního centra a Městské policie.