Akci spolu s obcí Vrážné organizovali demografové a geografové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Malá pietní akce začala na hřbitově v Jevíčku, kde je profesor Korčák pochován. Svou účastí a krátkým vystoupením ji podpořili také radní města Jevíčka Rudolf Beran a místostarosta Miroslav Šafář. Zajímavá slova o mimořádně významném vědeckém díle profesora Korčáka, které je jedním ze základů moderní československé světové geografie a demografie, pronesl jeden z jeho žáků, profesor Petr Dostál.

Telefonicky se podařilo spojit s profesorem Martinem Hamplem, studentem a nejvýznamnějším následovníkem profesora Korčáka, který zmínil vliv Jaromíra Korčáka na vznik a rozvoj mezinárodně známé školy sociální geografie, dnes často označované jako albertovská škola. Po položení květin na hrob, zapálení svíček a hudebním vystoupení Pražského hradčanského orchestru odjeli účastníci vzpomínky do Vrážného, malé vesnice na Malé Hané.

Starostka Vrážného Jana Hegerová přivítala všechny přítomné a informovala o historii školy ve Vrážném, kde se profesor Korčák narodil. Přiblížila život zdejšího prvního učitele Bohumila Korčáka a jeho synů Rostislava a Jaromíra. Poté na svého bývalého pedagoga a kolegu zavzpomínal demograf profesor Zdeněk Pavlík, jenž spolu s Martinem Hamplem patří k nejvýznamnějším Korčákovým následovníkům. Ten mimo jiné zmínil také lidské kvality profesora Korčáka. Jeho skromnost, pracovitost a životní moudrost. Další z řečníků, prezident České geografické společnosti docent Pavel Chromý, připomněl, že Jaromír Korčák zůstává jedním z nejcitovanějších českých autorů v sociální geografii, a to nejen v domácím prostředí, ale i v zahraničí.

Na závěr vzpomínkové akce byla na budově bývalé školy, v současnosti obecního úřadu, odhalena Jaromíru Korčákovi pamětní deska.
Navzdory deštivému počasí proběhla akce ve velmi příjemné a přátelské atmosféře.

Jana Hegerová