U příležitosti Dne Země se v sále Obecního úřadu v Pomezí konala již tradiční konference „Všeho s mírou“ zaměřená na problematiku trvale udržitelného rozvoje, kterou připravili žáci Základní školy Pomezí. Tyto konference pořádá základní škola každoročně již od roku 1998 s výjimkou „covidového období“, kdy nemohla být tato akce uspořádána kvůli vládním opatřením. Žáci jednotlivých tříd si vybrali zajímavá témata související s trvale udržitelným rozvojem, tato témata zpracovali a výsledky svých výzkumů prezentovali na závěrečné konferenci.

Zatímco první třída se zabývala podmínkami života rostlin, druháci zkoumali vodu ze všech různých stran a poradili nám, jak můžeme sami šetřit vodou. Třetí třída se zaměřila na plýtvání jídlem ve školní jídelně. Na závěr vyčíslili v korunách, kolik peněz za školní stravování ročně vyhodí do koše – a to bylo překvapení! Částky se pohybovaly i v tisícikorunách.

Zahájení 11. litomyšlské lázeňské sezóny.
FOTO: Veteráni, otužilci, krásné dámy. Lázně ducha zahájily letošní sezónu

Čtvrtou třídu také zaujalo vodní téma – a sice – kam nám teče voda z vany? V rámci projektu navštívili čističku odpadních vod v Poličce, kde zjišťovali, co všechno jsou lidé schopni vyhodit do odpadu, a sami si sestavili domácí "miničistírnu" odpadních vod ve třídě. Třída pátá řešila problém nadměrného hluku, třída šestá pak ekologická vytápění. Koncept „Zero waste“, česky „Nulový odpad“, se stal námětem pro práci sedmé třídy, která nás poučila o tom, jak minimalizovat produkci odpadů v našem každodenním životě. Osmá třída navštívila Záchrannou stanici Zelené Vendolí a informovala nás, jak se zachovat, pokud najdeme opuštěné či zraněné zvíře ve volné přírodě.

Celou konferenci uzavřeli svým výstupem nejstarší žáci naší školy, kteří rozebrali problematiku elektromobilů. Konference se zúčastnili i rodiče, kteří přišli podpořit své děti při jejich veřejném vystoupení. Všichni žáci a jejich učitelé odvedli velký kus práce a poskytli nám prostor k zamyšlení.

Děkujeme všem zúčastněným i našim žákům za výbornou prezentaci naší školy. Všeho s mírou 2022 je za námi a my se již nyní těšíme na její třiadvacátý ročník příští rok.

Martina Klímová