Pracovníkům Tylova domu v Poličce se podařilo zajistit nový náhradní termín divadelního představení Veletoč, které se původně mělo odehrát 13. dubna. Nový termín je 6. října v 19 hodin. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Pokud si někdo z diváků přesto přeje vstupenky na toto představení vrátit, může tak učinit prostřednictvím emailu tyluvdum@tyluvdum.cz.
Kolektiv Tylova domu děkuje za pochopení.
Stanislav Sáňka,
externí spolupracovník Tylova domu Polička

O čem nová česká divadelní komedie vypráví? Boženka a její bratr Arnošt jsou až doteď idylickými sourozenci. Boženka před léty Arnošta oženila s Helgou, po pečlivém několikaletém výběru a dobře volené propagandě. Helga byla bohatá, s činžovní vilou, s klenoty a s drahocennými obrazy. Bezstarostnost ji svedla ke svazku s Arnoštem, který rychle vyústil v stereotypně nudné soužití pod velením Boženky. Ale začíná komedie a stereotyp se bude měnit! Nečekaným veletočem se tahle partička octne pohromadě, propletená a zamotaná vzájemně neslučitelnými osobními snahami. Advokátní poradce a psychiatr jsou stále na telefonu! (zdroj Divadlo Kalich)