Svitavské muzeum je po nucené roční odmlce připravené uspořádat muzejní noc. Konat se bude 4. června a zahájíme ji v 17:00 na muzejní zahradě vernisáží letních výstav Cesta kolem světa a Československý filmový plakát 1931-1948.

První z nich je koncipována jako velká hravá výstava pro malé i velké návštěvníky. Tvoří ji nejen úžasná díla celosvětově uznávaného ilustrátora Miroslava Šaška (1916-1980), ale také informační a hrací prvky, které vtipnou a zábavnou formou přibližují vybraná města a státy v Evropě i zámoří. Druhou zmíněnou výstavu tvoří výběr filmových plakátů z období od počátku zvukové filmu do zestátnění československé kinematografie v roce 1948. Jsou charakteristické svébytným grafickým ztvárněním a pochází ze sbírek Muzea hlavního města Prahy. O hudební doprovod se během vernisáže postará uskupení Šviháci (Václav Boštík a Petr Vymazal).

Ve sklárnách.
Vzpomínka na den dětí ve sklárnách: Nahlédli jsme i do pekla

Program muzejní noci bude od 18:00 pokračovat dílnami pro děti a výrobou dřevěných autíček, autobusů a dalšími aktivitami. Od 20:00 se můžete těšit na koncert svitavské kapely Do větru a od 22:00 na vyprávění Mariana Poláka o plavbě na lodi La Grace, spojené s promítáním fotografií a videí. Na 19:00 a 21:00 bude připraven cestovatelský kvíz, určený všem věkovým kategoriím.

Po celou dobu akce zůstane muzeum otevřené s možností prohlédnout si nové výstavy i všechny stálé expozice. Zpřístupněn bude rovněž Ottendorferův dům. Během muzejní noci se budeme řídit platnými protiepidemickými nařízeními, podle kterých bude také nabídnuta možnost občerstvení.

Městské muzeum a galerie Svitavy