Památník Zámeček, který leží na pietním místě bývalého nacistického popraviště v Pardubicích, pořádá ve čtvrtek 27. ledna v 17 hodin přednášku s PhDr. Vojtěchem Kynclem, Ph.D. na téma Holocaust a jeho popírání. Vstup je zdarma. S větším časovým odstupem od událostí druhé světové války dochází ke generačním změnám, které způsobují, že se ve společnosti objevují jednotlivci či skupiny, které holocaust popírají. Jedním z nejznámějších popíračů holocaustu, který došel až k soudnímu řízení je nechvalně známý britský spisovatel David Irving.

„Popírání holocaustu a zločinů druhé světové války se stalo dlouhotrvajícím nebezpečím nejen pro uchování paměti na oběti druhé světové války. Jedním ze způsobů, jak předejít takovémuto chování skupin a jednotlivců je osvěta společnosti a připomínání těchto událostí. Jsme proto rádi, že můžeme na toto téma široké veřejnosti nabídnout přednášku a následně otevřenou diskuzi,“ řekl ředitel Památníku Zámeček Viktor Janák. Ve čtvrtek se koná nejen přednáška, v tento den je také otevřená expozice, a to od 13 do 18 hodin. Jinak během zimního období, tedy do března, je památník otevřen pouze o víkendech od 13 do 17 hodin.

Kateřina Tomišková