Jak jsem se dočetl v Jevíčském zpravodaji, na podnět Ing. Pavla Vykydala, který pomocí dronu zmapoval stav hnízda a hlavy komínu, byla provedena jeho celková údržba.

Rekonstrukce proběhla 19. února 2024 a provedli ji Karel a František Skácelovi za asistence pracovníků technické údržby města.

A dnes už v novém béváko trůní rodinka čápů a z výšky posílají pozdravy, které zajisté potěší a pohladí duši nejen obyvatel města královského.

Pavel Kyselák