V dnešní době tvoří i jednu z dominant města. Cesta k jeho výstavbě však nebyla jednoduchá. Připomeňme si ve stručnosti jeho historii. 

Místní ochotníci měli nejprve svoji první scénu v domě na náměstí, v roce 1841 našli nové zázemí s divadelním sálem v tehdejší nově postavené budově chlapecké školy (dnešní Centrum Bohuslava Martinů). První zmínka o potřebě stavby nového divadla padla v roce 1900 na valné hromadě Spolku divadelních ochotníků Tyl. Plány pak odsunula na několik let první světová válka. 

Vlastní zahájení stavby podle plánů architektů Antonína Mendla a Václava Šantrůčka se uskutečnilo nakonec až 2. dubna 1924. V letech 1925, 1926 a 1927 práce na výstavbě kulturního stánku však pokračovaly velice zvolna. Původně byl termín dokončení plánován na 28. říjen 1928, ale z technických důvodů se tak nakonec nestalo. 

Otevření divadla, pojmenovaného po patronu místních ochotníků Josefu Kajetánu Tylovi „Tylův dům“, bylo následně stanoveno na 18. srpna 1929. Tento termín se již podařilo dodržet.

Divadelní budova zaujímající plochu 1768 metrů čtverečních byla rozdělena na tři části. Průčelí, které obsahovalo v přízemí prostorný vestibul, pokladny a šatny. V poschodí slavnostní síň pro přednášky, koncerty a jiné kulturní podniky a čtyři vedlejší místnosti se třemi balkóny. Střední část tvořilo hlediště bez místa pro orchestr, galerie řešené o několik stupňů výše a čtyři reprezentační lóže. Zadní část měla dvě jeviště, místnost pro biograf a nad nimi v patře zkušební sál, knihovnu a skladiště rekvizit. V suterénu byly kuchyně, byt domovníka, kotelna se skladištěm na uhlí a propadlo.

Velké jeviště bylo dlouhé 16,5 metru, široké 10 metrů a 16,5 metru vysoké a bylo opatřeno „kruhovým horizontem“ , což byl povrch čtvrtkoule z neutrálně zabarveného plátna, jímž se docilovalo dojmu nekonečného prostoru. Náklady na stavbu a zařízený Tylova domu byly do 31. prosince 1936 vyčísleny na 2 776 067,15 korun. 

Ve dnech 14. a 15. srpna 1929 se konal poslední slavnostní večer „na rozloučení se starým divadlem“, v němž Spolek divadelních ochotníků hrál krásných 88 let. 

Slavnost

A jaký byl program předání a otevření Tylova domu v neděli 18. srpna 1929?

V dopoledních hodinách se nejprve konala vzpomínka na zemřelé členy spolku a položení kytic na jejich hroby, uskutečnil se průvod od starého divadla, ze kterého byl přenesen nejen spolkový prapor, ale také busta J. K. Tyla do nového divadla.

Při otevření nového kulturního stánku zazněly o půl jedenácté fanfáry z opery Libuše a uskutečnilo se slavnostní matiné, na kterém zahrál na klavír také Bohuslav Martinů. Zazněla díla Bedřicha Smetany nebo Jindřicha Jindřicha. Ve dvě hodiny odpoledne se uskutečnil koncert městské kapely v divadle v přírodě. Ve dvacet hodin pak byla uvedena v Tylově domě slavnostním představením hra Lucerna od Aloise Jiráska. A pro zajímavost, na toto představení lidé zaplatili za sedadlo: I. místo 20 Kč, II. místo 15 Kč, III. místo 10 Kč, za sedadlo v lóži 25 Kč, balkon 10 Kč a místo k stání bylo za 5 Kč.

Za svoji dobu trvání prošel Tylův dům několika opravami. Ta poslední největší se uskutečnila v letech 2000 -2002. V části suterénu budovy sídlí také víceúčelový divadelní klub. Tylův dům znají dobře nejen obyvatelé města jako místo pro konání divadelních a filmových představení, koncertů, festivalů, výstav nebo plesů. Konají se zde taneční, jazykové a vzdělávací kurzy, pohybové kroužky a další rozmanitá činnost.

Stanislav Sáňka