Dny evropského dědictví každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor. Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace.

Dny evropského dědictví (European Heritage Days, zkráceně EHD) jsou společnou aktivitou Rady Evropy a Evropské komise, každoročně se konají v září v mnoha městech a obcích po celé Evropě. Tento “svátek” se slaví již od roku 1984, od roku 1991 se k této kulturně poznávací společenské akci sloužící k posílení historického povědomí přidala i Česká republika. V rámci EHD se nezpřístupňují jen oficiálně prohlášené kulturní památky, ale otevírají se i desítky dveří soukromých a veřejných budov (radnic, soudů, církevních institucí, škol, obytných domů atd.), které nebývají přístupny veřejnosti vůbec nebo pouze příležitostně a částečně. Seznam zapojených památek s přehledem doprovodných akcí najdete na stránce www.historickasidla.cz/cs/dny-evropskeho-dedictvi/.

Využijte svátku všech památek – Dnů evropského dědictví k návštěvě Městského muzea a galerie Polička. O víkendu 17. – 18. září 2022 si ZDARMA můžete prohlédnout a užít interaktivní expozice muzea nebo zajít na prohlídku mohutných středověkých hradeb, které patří k nejzachovalejším ve střední Evropě. Dveře poličského muzea jsou pro vás otevřeny od 9.00 do 16.00 hodin. Více na www.cbmpolicka.cz

Simona Valachová