Lidé si užili přehlídku květinových modelů a svatebních kytic, které vytvořili studenti školy. Součástí přehlídky byly i květinové šperky, slavnostně nazdobená svatební tabule a kočár.