Již 21 let probíhají v rámci podpory technického vzdělávání mládeže na základních a středních školách besedy „Energie – budoucnost lidstva“. Za tu dobu se staly vítaným doplňkem výuky a školy je objednávají opakovaně. V důsledku koronavirové pandemie byly loni v březnu poprvé za celou dobu své existence besedy přerušeny. Od začátku dubna 2020 ale program pokračuje on-line. Pro studenty Gymnázia, obchodní akademie a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky ve Svitavách proběhla začátkem května dvouhodinová online přednáška, kterou vedl energetický odborník Ing. Petr Vácha z Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy.

Obecní knihovna Jaroměřice.
Aktuálně z Jaroměřic: Leteckou havárii na Lavičné připomene výstava

Lektor představil energetické zdroje a jejich klady, zápory a možnosti využití, technická řešení výroby elektřiny i nevyřešený problém jejího skladování. Množství elektřiny, vyrobené například ve větrných a slunečních elektrárnách, závisí na počasí a denní době. V elektrické síti ale musí být v každý okamžik jen tolik elektřiny, kolik v danou chvíli spotřebujeme. Při nestabilních dodávkách se zvyšuje hrozba blackoutu. Abychom mohli kolísavou výrobu regulovat, je třeba najít nové způsoby skladování elektřiny ve velkém. Bezemisní jaderné energie se tento problém sice netýká, výzvou do budoucna je ale třeba hledání nových technologií recyklace radioaktivního vyhořelého paliva a budování podzemních úložišť.

Paní učitelku Mgr. Štěpánku Procházkovou jsme poprosili o zpětnou vazbu na přednášku „Energie – budoucnost lidstva“: „Děkuji Vám za velmi pěknou přednášku s besedou k danému tématu. Žákům bylo předneseno velmi poutavým a výstižným způsobem. K tématu se ještě vrátíme i v dalších hodinách naší výuky o ekologii. Velmi se mi líbila prezentace s přehledy a konkrétní příklady. Přednáška byla pestrá a zajímavá. Potěšilo mě, že žáci celkem slušně reagovali na otázky. Od žáků mám pěkné ohlasy, program se jim líbil“. Školy, které mají zájem zapojit se do projektu, který se zároveň snaží podporovat mládež v zájmu o přírodní a technické vědy, si mohou bezplatnou besedu objednat na adrese: info@hejlservis.cz, nebo na telefonním čísle 606-472-428.

Martina Drábková