Přiblížit dětem význam statistiky i chystaného Sčítání 2021 má ambici již pátý ročník zábavně-vzdělávací akce Minisčítání. Probíhá online a až do 13. prosince se do něj mohou hlásit žáci ve věku 9 až 15 let ze všech škol v České republice. Na vylosované třídy navíc čekají atraktivní ceny, třeba tablety, komiksy nebo stolní hry.

„Minisčítání je skvělá příležitost zábavnou formou dětem ukázat, že statistika není nuda a může poskytovat mnoho zajímavých informací. A ještě má jednu přidanou hodnotu. Pro děti, které se zapojí do Minisčítání, bude pak v březnu a dubnu snadné pomoct rodičům a prarodičům vyplnit online dotazník Sčítání lidu, domů a bytů,“ říká místopředsedkyně Českého statistického úřadu (ČSÚ) Eva Krumpová.

„Stejně jako v minulých ročnících se do letošního Minisčítání zapojila řada škol Pardubického kraje. Nejen, že se díky projektu žáci dozví řadu zajímavých informací, naučí se pracovat s čísly, grafy a tabulkami, zároveň ale mohou vyhrát i řadu zajímavých cen. Školy, které ještě nejsou do projektu zapojené, mají možnost se registrovat na stránkách miniscitani.cz,“ říká ředitelka Krajské správy ČSÚ v Pardubickém kraji Veronika Tichá.

Jolana Voldánová