Jak šly roky, někteří bohužel zemřeli, ale ostatní se pravidelně setkávají a zúčastňují se téměř všech akcí, které se nejen v rámci Pardubického kraje, ale celé republiky pořádají.

A tak v pátek 26.srpna přišli ti, kteří byli pozvaní, na přátelské slavnostní setkání.

Ve svém úvodním vystoupení připomněl předseda okresní organizace Bohuslav Votroubek historii KČP na okrese, vzpomněl na zakládající členy a zmínil alespoň některé akce, kterých se členové za uplynulé období zúčastnili.

Pak Miladka Kocourková přednesla svou báseň Vzpomínky pohraničníka.

Překvapením pro všechny přítomné bylo předání malých dárků – pro zakládající členy Bohuslava Votroubka a Bedřicha Škraňku krásná trička s hlavou vlčáka a nápisem 25 let KČP, pro ostatní pak hrníček na čaj se stejným motivem.

Nechybělo ani bohaté občerstvení, o které se postarali jednotliví členové, a rozproudila se živá beseda. Vzpomínalo se na uplynulé roky, na službu na Slovensku,Valticích, Volarech, na Šumavě, ale i jinde. Vyprávěly se úsměvné historky, přítomní si poslechli několik ukázek z knihy Josefa Grobelného „S emblémem Chodů na klopách“.

Domluvili se rovněž na společném výletě do Javoříčka, chtějí se setkat také se členy KČP ze sousedních okresů Pardubického kraje.

Bylo to příjemné odpoledne, které se líbilo všem, a přítomní vyslovili přání, aby takových setkání bylo vice.

Lidmila Kružíková