Příkopy bez kravat

Narodil jsem se v Moravské Třebové dávno, dávno. Událo se to hnedle na prvního máje, když prvomájový průvod právě v tomto moravském městě vykročil. Nejpočetnější „gró“ v něm „hráli“ zaměstnanci i jejich rodinní příslušníci a představitelé tehdejšího národního podniku Hedva. Tato textilka byla vůdčí firmou ve městě, vyvážela zboží do celého světa a pravidelně se prezentovala na Libereckých výstavních trzích i jinde.

Většinu života však prožívám v Praze. Nicméně kdykoliv jsem šel známou a velmi frekventovanou ulicí Na příkopě, nikdy jsem neopomněl pohlédnout na výlohu podnikové prodejny Hedva. Ať už před rokem 1989 i po něm. Poslední cesta, kdy jsem chtěl zopakovat svůj zavedený rituál, mě však víc jak překvapila. Ve výloze žádné kravaty či jiné zboží. Pouze bílý list s oznámením, že po mnoha, mnoha letech tato tradiční pražská prodejna definitivně skončila svoji přibližně sedmdesátiletou pouť.

Pavel Kyselák