Důvodem k postavení této přehrady byla velká voda v červenci roku 1897, která byla tenkrát brána jako voda stoletá. Přehrada se začala stavět v roce 1910 zároveň s přehradou na horním toku Labe u Špindlerova Mlýna. Tyto dvě přehrady měly zabránit škodám, které velká voda z roku 1897 způsobila na Královédvorsku a Jaroměřsku. Přehrada u Dvora Králové nad Labem byla dokončena až v roce 1919 a o dva roky později zde byla vybudována elektrárna.

Od roku 1964 je přehrada chráněna jako kulturní památka, roku 2010 byla vyhlášena za národní kulturní památku. 

Mladá naděje zástupkyně TJ Svitavy (sportovní gymnastika mladší žákyně).
FOTO: Na pódiu v Poličce se sešli zkušení veteráni i mladé sportovní naděje