Jak byste přiblížila lidem, co je Denní stacionář? Občas se mluví o tom, že je to „školka pro seniory“.

Jen zdánlivě je mezi školkou a stacionáři podobnost. Denní stacionář má jiné cíle než školka pro děti, jiné metody práce, jiný přístup, jinak proškolený personál….. Stacionář je určen zejména seniorům, ale také dospělým s chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením. Klienti do stacionáře docházejí (nebo je vozí rodina, pracovnice stacionáře či jiná služba) na dohodnutý časový úsek dne. Ve stacionáři mají zajištěnou potřebnou dopomoc v oblastech, které sami již plně nezvládají. V tuto dobu může rodina nebo jiná pečující osoba pracovat nebo si jen odpočinout a vyřídit své záležitosti. Klidem se ve stacionáři potkává s dalšími lidmi, účastní se programu a nabízených aktivit. Program ve stacionáři je zaměřen na podporu osob, udržení jejich schopností a dovedností, prevenci osamělosti. Ke každému z klientů přistupují pracovníci individuálně. Stacionář má sloužit celému území Poličska, tedy i městu Polička.

Mám maminku na vozíku, hodně času je doma sama. Je stacionář místo, které by mohla navštěvovat? Jak o ní bude postaráno?

Invalidní vozík není překážkou, prostory jsou plně bezbariérové. Stacionář je určen právě osobám, které vzhledem k pohybovému či jinému omezení potřebují dopomoc a péči druhé osoby, nebo nemohou zůstat sami ve své domácnosti (potřeba péče, vlastní bezpečí a režim dne - např. při syndromu demence) v době, kdy je pečující v zaměstnání nebo se osoba cítí osaměle a nemá dostatek kontaktů. Pracovnice stacionáře je osobě nablízku a pomůže v běžných situacích (oblékání, pohyb, hygiena, stravování,…), zajistí podporu během celé návštěvy ve stacionáři.

Když bude klient ve stacionáři celý den, jak to u vás funguje s jídlem, pitím a podobně?

Vše závisí na dohodě s klientem. Je možné si přinést vlastní jídlo a pití na celý den (svačina, pití, oběd). Pokud si klient donese vlastní kávu, čaj, šťávu,.. je vše označeno jeho jménem a užívá jen on sám. Dovoz obědu může být také zajištěn komerční firmou. Pracovnice na přání klienta zajistí i drobný nákup (svačina, sladkost …). Pracovnice pomůžou jídlo ohřát, připravit, dle potřeby klientovi dopomohou s příjmem jídla a pití. Pracovníci dbají na pravidelný pitný režim klientů.

Tráví klienti celý čas ve stacionáři nebo nabízíte i jiné možnosti? O jaké aktivity mají klienti největší zájem?

Program ve stacionáři je různorodý. Pokud to počasí dovolí probíhá procházka nebo se tráví čas na zahradě stacionáře. Pracovnice připravují program tak, aby byl pestrý, a aby se aktivity měnily s ohledem na zájmy a složení klientů. V průběhu roku máme v plánu podniknout i nějaký výlet.

Úspěšné jsou aktivity na procvičování paměti, čtení, vyrábění, procházky. Klienti jsou často překvapeni co vše zvládnou vyrobit, co vše si pamatují. Aktivity jsou skupinové ale i individuální, snažíme o to, aby byl program klientovi tzv.“ušit na míru“.

Kde stacionář najdeme a funguje každý den?

Stacionář se nachází v Bystrém na adrese Na Podkově 68. Do prostor budovy stacionáře, který je ve 3. patře, se dostanete výtahem. Stacionář funguje ve všední dny od 6.30 do 15.30 hodin. Možnost docházky do stacionáře je denně, nebo pouze v některé dny a časy, vždy dle předchozí domluvy.

Jak pomůžete klientovi se do stacionáře dostat?

Klienta přiveze a odvezeme naším autem. Nyní nabízíme pro osoby s bydlištěm do 20ti km od Bystrého dopravu do stacionáře a zpět bezplatně. Odvést můžeme i klienta na vozíku.

Jak mají zájemci o službu postupovat?

V případě zájmu zavolejte na naše telefonní číslo a dohodněte si schůzku se sociální pracovnicí, která vám řekne všechny podprobnosti. Následně můžete stacionář navštívit a podívat se jak to u nás vypadá. Pobyt si můžete jednou vyzkoušet a teprve potom se rozhodnout zda vám vyhovuje. Pokud potřebuje službu domlouvat rodinný příslušník, je postup úplně stejný. Často se stává, že je to právě on, kdo je prvním iniciátorem zajištění sociální pomoci.

Marie Štouračová