Potravinová banka pro Pardubický kraj, která pomáhá také uprchlíkům z Ukrajiny, sídlí v Chotovicích nedaleko Litomyšle, kde vedle Oblastní charity Nové Hrady rozšiřuje své sklady. Další středisko nyní buduje v Dražkovicích u Pardubic. Od 24. února 2022 se její činnost rozšířila mnohonásobně, ovšem se stejným počtem pracovníků. 

„Naším základním posláním je záchrana a využití jídla z potravinových řetězců, na to dostáváme příspěvek od Zemědělského intervenčního fondu,“ říká předsedkyně banky Blanka Vopařilová. Kromě toho se do banky dostávají potraviny od prvovýrobců, zemědělců a různých dárců včetně každoročních potravinových sbírek.

V Potravinové bance Pardubice pracuje sice 8 lidí, většina ale jen na částečný úvazek. Řidiči nyní nově svážejí skoro každý den také sbírky pro uprchlíky z Ukrajiny. Ostatní ve skladu zboží třídí a vytvářejí bedýnky s namixovaným obsahem pro uprchlíky. „Neposkytujeme je ale jednotlivcům, ale obcím, neziskovkám a podobně, kde je záruka, že se dostanou k opravdu  potřebným. S některými neziskovkami pořádáme sbírky přímo u nich,“ vysvětluje předsedkyně. 

Kdo a co potravinové bance chybí? „Hlavně teď potřebujeme řidiče nebo řidičku“, konstatuje Blanka Vopařilová. „U sbírek je vždy nejlepší nás kontaktovat a poradit se, co sbírat. Největší zájem je nyní o ovoce, konzervy, paštiky, hotová a instantní jídla, sunary a plínky.“

Zuzana Nov