Ve školách se mnohdy učíme, že přijetím mnichovského diktátu 30. září 1938 se Československá republika vzdala bez boje svého pohraničí. Není to ale pravda. Především v září 1938 probíhaly v našem pohraničí boje československých bezpečnostních složek s povstalými sudetskými Němci, následované boji s maďarskou a polskou menšinou.

Nepokoje byly tak rozsáhlé, že bychom je mohli přirovnat k nevypsané válce. Tíhu bojů nesli vedle civilních obyvatel především příslušníci ozbrojených složek: vojáci, četníci, policisté, příslušníci finanční stráže… Hrdinové, z nichž mnozí při obraně vlasti padli, byli raněni či odvlečeni za hranice. Polička se sice nacházela hluboko ve vnitrozemí a krvavé pohraniční boje se jí tak vyhnuly, ale přesto ležela na jakési pomyslné jazykové hranici. Na východ od Poličky v okolí Svitav a Moravské Třebové se totiž rozkládala téměř čistě německy osídlená oblast tzv. Hřebečska, jež měla na základě mnichovského diktátu připadnout Německé říši. Na samotné hranici Německu postoupeného území se však ocitla i ryze česká Polička. Ta byla 10. října 1938 německou armádou skutečně obsazena a po dobu šesti týdnů neprávem okupována. Vzhledem k tomu, že letos od těchto událostí uplyne přesně 85 let, rozhodlo se Gymnázium Polička za finanční podpory Městského úřadu Polička a za přispění Městského muzea a galerie Polička uspořádat ve dnech 6. a 7. října 2023 vzpomínkovou akci věnovanou událostem roku 1938 a památce obránců našich hranic.

Zveme všechny zájemce o moderní historii v pátek 6. října v 16.30 do půdního prostoru kostela sv. Jakuba Většího na setkání s pány Martinem Gromanem a Michalem Stehlíkem při natáčení podcastu Přepište dějiny Poličky o vypjatých dnech v našem městě mezi 10. říjnem a 24. listopadem 1938 či na vernisáž výstavy dobových fotografií do parku v 18.30.

Matěj Doležal