Přítomní tohoto slavnostního aktu byli rodiče a příbuzní těchto dětí. Trenéři vytvořili velice příjemnou atmosféru. Akce byla ukončena společnou fotkou.

Jsem přesvědčen, že trenérům karate klubu patří velký dík za jejich celoroční obětavou práci nad rámec svých denních povinnosti.

Ivo Pazour