Blahopřejný akt se udál dne 6. března 2024 v reprezentačním sále poličské radnice za účasti zástupců města Poličky v čele se starostou Jaroslavem Martinů, pedagogických kolegů a dalších přátel oslavence.

O této události Pavel Kyselák píše ve své poslední knize, a to hnedle několikrát. Hned v úvodu knihy uvádí fejeton Zpráva o povýšení pana Kleina. Svými žáky byl totiž uveden do stavu šlechtického coby zasloužilý pedagog.

Pavel Kyselák: Moje vzpomínka na Josefa Laufera
Pavel Kyselák: Moje vzpomínka na Josefa Laufera

K setkání jeho kolegyně Věrka Svobodová uvedla: „Myslím, že se vše vydařilo ke spokojenosti, Áda byl velmi šťastný, a my proto také. Jeho milé úsměvy jsou pro nás ostatní odměnou.“

Ve fejetonu Poznámka ke krokodýlovi autor uvádí vysvětlení, proč Ing. Klein obdržel od svých studentů Řád sušeného krokodýla. Ve stati Randolph je uvedeno, jak se spisovatel Pavel Kyselák konečně dozvěděl, jak vznikla tato celoživotní přezdívka poličského rodáka pana Kleina. Stalo se tak při vysílání Českého rozhlasu Pardubice, kde milý pan Áda (tak mu říkali jeho studenti) celou záležitost vysvětlil s tím, že toto oslovení ho doprovází již sedmdesát let.

Pavel Kyselák: Nářeči a škola
Pavel Kyselák: Nářeči a škola

K předchozí autorově knize Tetička z Jevíčka Ing. Adolf - Randolph Klein s moudrostí sobě vlastní ve svém e-mailu zaglosoval:

„Vaše knížka Tetička z Jevíčka se mohla také jmenovat Památník pro tetičko. Lidová moudrost lidu nedeformovaného tisíci informací se v budoucnu bude zapisovat jako kulturní bohatství UNESCO.“

Pavel Kyselák