Obětaví kantoři

Letokruhy i kořeny dnešní svitavské obchodní akademie (dříve střední ekonomická škola) se stále rozšiřují a prohlubují. Takže historie této školy plynule nabírá více a více stran. V jednom výročním almanachu se dlouholetý pedagog a nestor Ing. Adolf Klein (podepisuje se Adolf - Randolph Klein) zmiňuje o bouřlivém roce 1968, kdy shodou okolností nastoupil do pracovního poměru společně s Věrou Svobodovou.

Pivní slavnosti ve Svitavách.
Největší akce léta: Podívejte se s námi na Pivní slavnosti. Hvězdou byl Jelen

I dnes mají tito emeritní kantoři jedno společné – jsou stále činní a prospěšní. Zatímco pan Klein už dlouhá léta pozvedává poličskou kulturu do vyšších pater, paní Věra vyučuje českému jazyku svitavské lékaře, kteří k nám přišli z Ukrajiny. Jak sama napsala: „Tuto činnost vykonávám již deset let, stále mne baví, a protože jde o mladé doktory a doktorky, jejich energie, zájem a úspěchy u zkoušek jsou pro mne inspirací.“ Velmi mě také těší, že vždy přijme pozvání na náš absolventský sraz.

Pavel Kyselák

Veteráni ve Svitavách.
FOTOGALERIE: Výstava předčila očekávání. Náměstí zaplnilo 230 strojů!