Moravská osada Nový Dvůr (lidově zvaná Fameleje) je součástí malohanácké obce Jaroměřice u Jevíčka. Nachází se v samotném jihovýchodním cípu současného Pardubického kraje. A ještě dnes stejně jako v okolních obcích lze zde zaslechnout od místních obyvatel malohanácké nářečí. Další zvláštností této osady je skutečnost, že leží na rozhraní tří krajů: Pardubického, Olomouckého a Jihomoravského. Byť v minulosti celý tento okolní „cancór“ patřil do jednoho okresu Moravská Třebová v rámci tehdejšího Jihomoravského kraje.

V minulém volebním období z této osady, která dnes čítá kolem šedesáti obyvatel, se nikdo nedostal do jaroměřického zastupitelstva. Do blížícího se volebního klání v rámci komunálních voleb do zastupitelstev obcí ve dnech 23. a 24. září 2022 však z této malé dědinky kandidují hnedle tři zástupci Nového Dvora v rámci seskupení pod názvem Za lepší Jaroměřice a Nový Dvůr.

A tak věřme, že Fameleanti budou opět přímo zastoupeni v zastupitelstvu starobylé jaroměřické obce, známé také poutním areálem na Kalvárii. A hlavně naváží na úspěšnou tradici bývalých poslanců z této malé dědinky: R. Grulicha, J. Havlíčka st. či na bezpartijního dlouholetého poslance Jana Kyseláka, bývalého vedoucího cestmistra Moravskotřebovska.

Pavel Kyselák