Většina našich vyučujících již odešla, přesto ještě pár z nich stále žije. Jakožto i my žáci máme uvedené kulatiny, ještě významnějším jubilantem je náš vyučující pan Ing. Adolf Klein. Druhého března letošního roku oslaví rovnou devadesátku. Podepisuje se Adolf - Randolph Klein.

Patří mezi nestory uvedené svitavské školy a dále je do dnešních dnů koryfejem poličské kultury a osvěty. Do školy nastoupil v bouřlivém roce 1968. Po celou dobu jeho působení na Střední ekonomické škole měl na starosti vydávání výročních almanachů. A právě v jednom z nich na tuto zvláštní dobu vzpomíná: „Bylo pondělí 26. srpna 1968, což byl můj první den na střední ekonomické škole ve Svitavách. Vzhledem k tehdejším událostem jen letmo byla vzata na vědomí věta ředitele školy o nových kolezích - Mgr. Věře Uvízlové a Ing. Adolfu Kleinovi.“

Nedávno mi jeho kolegyně Věrka Svobodová (roz. Uvízlová) připsala:

„Poslouchat Ádu (nebo číst jeho myšlenky) je radost. Je to stále moudrý muž.“

Když jsme mluvili o našem vyučujícím Ing. Adolfu Kleinovi, neřekli jsem mu jinak: než náš Áda. Učil nás až ve čtvrtém ročníku, nicméně svým přístupem i postoji si získal naše sympatie.

A tak je zcela určitě na místě, že z hlediska kantorského řemesla pana Ing. Kleina povýším do stavu šlechtického.

Pavel Kyselák