Nedalo mi to a pokorně jsem ho oslovil. Vlídně mě přijal a zeptal se mě, odkud jsem. A tak jsem mu sdělil, že pocházím z Jaroměřic u Jevíčka, kde na kopci Kalvárii se nachází známé poutní místo. A hned si pan arcibiskup tento areál vybavil ze své paměti. Vždyť rovných třicet let sloužil coby 14. arcibiskup olomoucký a metropolita moravský. Přičemž farnost Jaroměřice u Jevíčka patří pod Děkanát Svitavy coby územní části arcidiecéze olomoucké, provincie moravské.

Sám se zmínil o tom, jaké větší stavební úpravy v tomto poutním areálu proběhly i nadále probíhají: v kněžské rezidenci (faře), na niž navazuje tzv. zpovědní kaple s boční loretánskou kaplí. V tamním farním kostele Povýšení svatého kříže proběhla oprava varhan.

Vzpomínání Pavla Kyseláka: Randolph
Vzpomínání Pavla Kyseláka: Randolph

Já jsem si zase vzpomenul, že před jedenácti lety celebroval slavnostní mši při příležitosti výročí 300 let od slavnostního vysvěcení kostela Povýšení Svatého Kříže. S tím, že uvnitř kostela byla zároveň instalována pamětní deska s jeho jménem (viz foto). Na to mi odpověděl, že událostí je mnoho, a tak si bezprostředně nevzpomíná.

Zalistoval jsem poté ve svém archivu a poslal jsem panu arcibiskupovi fotografie z uvedené slavnostní mše včetně fotky oné pamětní desky. Záhy mi přišla od pana arcibiskupa odpověď:

Vážený pane Pavle,

díky za oživení mé paměti!

Srdečně zdraví

+Jan

Pochopitelně, že jsem toto krátké mimořádné setkání se vzácnou osobností záhy sdělil mé jevíčské tetičce Mařce, místní zasloužilé farnici. Ostatně i ona několikrát do roka na Kalvárii zajde. V místní hantýrce se říká, že jde na kopec.

Pavel Kyselák