Koncepce dnů otevřených dveří je v souladu s potřebami budoucích studentů i školy. Žáci 9. ročníků se postupně blíží k nelehké životní křižovatce, kde za notné pomoci rodičů vybírají své povolání. Jen málo z nich si je vědomo, čemu se chtějí ve světě dospělých věnovat. Jak tedy vybrat nejvhodnější zaměstnání, nejlépe takové, které bude člověku radostnou náplní a zároveň finanční jistotou? Ideální odpověď patrně nenajdeme. Můžeme se o hledání správné volby alespoň pokusit.

Samotné návštěvě školy již často předchází prvotní seznámení s nabídkou oborů na Burzách škol či prostřednictvím webových stránek www.soupolicka.cz. Následně se zájemci o studium vypraví zažít atmosféru prostředí, v němž se možná budou chtít věnovat přípravě na své povolání snů.

Dny otevřených dveří jsou celkem čtyři. První má termín v listopadu, závěrečný je vždy v únoru. Na každém z nich se příchozí ocitají nejdříve na recepci, která je složena ze studentů 2. ročníku Hotelnictví a cestovní ruch. Ti předají informační letáčky, přivedou pedagogický doprovod a samozřejmě se procvičují v komunikaci, bez níž se jejich profesní zaměření neobejde.

Prohlídka školy má několik stanovišť, na nichž je zájemcům o studium vysvětlena a praktickou ukázkou i předvedena náplň studijní či učňovské specializace. Stálicemi mezi obory jsou Kuchař-číšník, Cukrář, Řezník-uzenář, Gastronomie, Hotelnictví a cestovní ruch. Novinkou bylo zpestření prohlídky prostorem učebny Gastro, která byla ke zhlédnutí v úpravě pro kurz Barista, jenž měl ve škole svoji letošní premiéru. Ke změně došlo i v předmětu fiktivní firma, nově tedy studentská firma. Zde se směřuje k ještě většímu zapojení studentů do praxe. Pilotní firmu GoStar, zaměřenou na moderní kulinářské trendy, má na starosti 3. ročník Gastronomie. V netypické „školní restauraci“ tak může jednou za měsíc usednout každý, kdo má chuť na čtyřchodové menu s prvotřídním servisem. Zároveň tak studentům ulehčí pozdější přechod do reálného zaměstnání.

Tradičním obsahem poznávání profesního zákoutí školy jsou pak návštěvy provozů praxe, a to cvičné kuchyňky na domově mládeže, řeznictví, již zmiňované Gastro a cukrárenské pracoviště. Výběr z těchto oblastí je pak soustředěn ve školní jídelně. Tentokrát upravené do tématu Svatba. Protože právě cateringový servis svateb, rautů a jiných dalších typů společenských událostí je jednou z podstatných dovedností, kterou mají naši žáci ve své budoucí profesi precizně zvládnout. Vyberou-li si samozřejmě nejpreferovanější obory Gastronomie a Kuchař-číšník.

Lednový den otevřených dveří si nenechalo ujít 50 návštěvníků. Moc jim děkujeme za úctyhodný zájem a přejeme štěstí při správné volbě školy.

J. Boháčová, SOŠ a SOU Polička