Na tento okamžik jsme se dlouho těšili! Konečně Vás můžeme opět pozvat na výstavu do domu U Rytířů.

Výstava Příběhy z obrazů Josefa Voleského pro Vás bude otevřena denně mimo pondělí, a to do 25. 7. 2021.

Přijďte se seznámit s tvorbou i životními osudy litomyšlského rodáka, akademického malíře Josefa Voleského (1895–1932), jenž na svých obrazech jako malíř-portrétista zachytil podobu mnoha významných osobností meziválečné Litomyšle. Pořídit si portrét od tohoto malíře patřilo k výsadám majetnějších obyvatel Litomyšle a jejího okolí. Díky obrazům můžete nahlédnout do tváří místních měšťanů či továrníků, seznámit se s osudy litomyšlského purkmistra a primáře nemocnice Františka Laška, majitele první litomyšlské vodní elektrárny Františka Háši či představitele protinacistického odboje Eduarda Krále. Nelehké osudy židovských rodin přiblíží portrét Jiřího Sladkuse, syna majitele na jemné pánské prádlo a pyžama, či podobizna Petra a Ireny Sgallových, vnoučat litomyšlského obchodníka s textilem.

Svůj zájem ale Josef Voleský obracel také ke krajinomalbě, a to především ke krajině Českomoravské vrchoviny. A jako jeden z nejpovolanějších místních znalců umění stál v roce 1926 u otevření Městské obrazárny v prostorách litomyšlského zámku. 

Dům U Rytíře je otevřen od úterý do neděle (i ve svátek) od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Výstava se koná pod záštitou ministra kultury ČR Lubomíra Zaorálka.

Ve vnitřních prostorách galerie platí povinnost nosit respirátor. Návštěvníky také prosíme o dodržování dvoumetrových rozestupů.

Zuzana Tomanová,

Městská galerie Litomyšl