Uměleckou zvláštností tohoto kostela je hlavně bohatá štuková výzdoba klenby, která je založena na myšlence, že celý svět a všechno tvorstvo chválí Hospodina. Tvůrci tohoto díla byli umělci z Milána – snad mistr Giovani Maderna, a tato práce prý stála více peněz než celá stavba kostelní.

Miroslav Kočí