Málokterá obec se může pochlubit třemi panskými sídly. Mezi takové obce patří Kestřany u Písku. Najdeme zde pozoruhodný areál, který zahrnuje dvě tvrze, zámek a hospodářské budovy.

Horní tvrz je ze všech staveb nejstarší, pochází ze 13. století. Dolní tvrz je z 15. století. Původně zde stávala ještě třetí tvrz, ale ta zanikla a na jejím místě byl v 17. stol. vybudován barokní zámek. Zámek je ve špatném stavu, za totality zde byla opravna motorek a aut a interiéry byly znehodnoceny. V současnosti zde probíhá rekontrukce.

Recesní 1. máj v Říkovicích.
Povedený recesní 1. máj: Dojičky, mažoretky, vědci i alegorické traktory

Všechny tři objekty jsou v soukromém vlastnictví. Majitelé je zakoupili od zemědělského družstva.

Dolní tvrz je nepřístupná, ale Horní přístupná je. Horní tvrz je v jádru raně gotická , přestavby proběhly ve stoletích 14.,15. a 17. Kolem tvrze je příkop, původní zdvihací most byl nahrazen zděným. Tvrz má tvar čtyřúhelníku, vstup je průjezdem v jižní části. Jsou zde dvě hranolové věže a jedna okrouhlá.Nejstarší částí tvrze je purkrabství. Na východní straně je kaple sv. Maří Magdaleny se sklípkovou klenbou.

Majitel umožňuje vstup celoročně.

Zahájení 11. litomyšlské lázeňské sezóny.
FOTO: Veteráni, otužilci, krásné dámy. Lázně ducha zahájily letošní sezónu

A jedna zajímavost – do Kestřan umístil Jan Drda děj povídky Dvojí rybáři, kde srovnává rybáře s rybařícími čápy, kteří měli hnízda na věžích obou tvrzí.

V r. 1989 se v Kestřanech točil film režisera V. Drhy Jestřábí moudrost. Kestřany v době natáčení atmosférou filmu doslova žily. Místní obyvatelstvo hrálo coby kompars a převlékalo se v dnes již zaniklé hospodě, která měla největší sál. Přes náves pak šli lidé ve středověkých kostýmech k tvrzi a dodnes na to vzpomínají, stejně tak i bývalý starosta, hasič, který do filmu vyráběl hasičskou stříkačkou umělý déšť.

Každoroční populární akcí v Kestřanech je rýžování zlata u řeky.

Alena Hesounová