Knihu Cesty za štěstím 2 jsem psala v norských horách skoro sedm měsíců, které pro mě znamenaly jednu velkou vlnu radosti vtisknutou do textu. Knihu vydá nakladatelství Albatros 25. 10. 2021.   

Kniha je pokračováním prvního dílu Cesty za štěstím (který se vyprodal a dotiskl už v lednu 2020), kdy jsem se od Bhútánu, Izraele a Islandu posunula k dynamické trojici – Norsku, Arménii a Číně. Propojením kapitol o štěstí s těmi zážitkovými vzniká koktejl namíchaný z ingrediencí vlastních dané kultuře a mých prožitků s lidmi. 

Norsko je země, kde má schránka nabyla síly. Arménie je země, kde má duše poznala minulost. Čína je země, kde má mysl odkryla jinakost. 

Na těchto místech jsem pokračovala v doktorském výzkumu spirituality a štěstí založeném na hloubkových rozhovorech s místními obyvateli. Měla jsem tak možnost poznat různá zákoutí a nahlédnout za oponu.

Síla těla patří Norsku, síla vazeb dýchá z Arménie a síla systému náleží Číně.

V Arménii a Číně jsem strávila pokaždé semestr, do Norska jsem se opakovaně vracela a nyní tu v součtu žiju už třetím rokem. Toto severské království má pro mě ten správný rytmus a vítr. Energicky úsporné a dobíjející. Čína je pravým opakem, a právě proto mě zlákala k novým objevům neprozkoumaných hlubin sebe sama. Díky ní jsem poznala jinakost definovanou stejností. A Arménie poletuje někde mezi oběma kontinenty a ve své starobylosti omámí nejedno srdce. 

Všechny tři země se staly mým velkým učitelem. Mohla jsem tak prozkoumávat mosty i kulturní propasti. Norsko, Arménii a Čínu jsem si vybrala pro jejich poutavé kontrasty bijící do očí. Zajímalo mě, kde se skrývá esence štěstí v tak odlišných zemích, které kontrastují nejen vedle sebe, ale i uvnitř. Ve výsledku jsou si však v lecčem podobné.

Součástí knihy jsou i infoboxy se zajímavostmi z daných míst a kultur a nově také komiksy.

Fenomén štěstí je v této nelehké době ještě aktuálnější než kdykoliv předtím a lidé ho čím dál více reflektují. Ráda bych tak předávala svá zjištění široké veřejnosti.

Ke knize chystám rovněž výstavu fotografií a cestovatelské přednášky. Fotografie budou vystaveny v listopadu a v prosinci ve Svitavách a 2. 11. máme v Tyjátru přednášku.
 


Krátký medailonek o mně

Jsem psycholožkou a autorkou knih Cesty za štěstím a Cesty za štěstím 2. Vystudovala jsem Psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde dále pokračuji v doktorském programu. Na Masarykově univerzitě jsem také dokončila své druhé studium Žurnalistiky na Fakultě sociálních studií. Tyto dva obory se mi také daří propojovat.

Ve své psychologické praxi také provozuji pozitivně orientované psychoterapie a kurzy seberozvoje na webu epsychologie.cz, kde se se svými klienty zaměřuji se na štěstí a pozitivní přístup k životu. Během svých studií jsem strávila řadu semestrů na zahraničních univerzitách, jednalo se o Dánsko, Island, Norsko, Arménii, Velkou Británii, Izrael, Čínu a Bhútán. Do některých zemích jsem přijela ještě jako magisterský student, jinde pak dělala doktorský výzkum štěstí a spirituality založený na hloubkových rozhovorech s místními obyvateli.

V rámci tohoto kvalitativního výzkumu hledám esenci štěstí a spirituality v příbězích lidí. V každé zemi, kde jsem žila, jsem objevila unikátní přístup ke štěstí a velkou sílu, z čehož čerpám i nadále ve svých psychoterapiích. Některé síly se doplňují a překrývají, všechny ale fungují v synergii celistvosti, jež léčí, posouvá a hřeje.

Tento výzkum k dizertační práci stále pokračuje. Výsledky jsou dávány do souvislostí s jinými zeměmi včetně České republiky a prezentovány na mezinárodních konferencích (Singapore, Sri Lanka, Tel Aviv, Washington, D.C., Rockeville (MD), Praha) a v odborných magazínech (Advanced Science Letters). V navštívených zemích jsem se setkala s mnoha inspirativními lidmi, dostala se do místních rodin a spřátelila se i s komunitou mnichů. Prozkoumala jsem těžko dostupná a turisty neobjevená místa, řešila zapeklité situace a naučila se důvěřovat svému instinktu a laskavosti místních. O místech, kde žiju, píšu cestopisné reportáže do různých magazínů (např. Koktejl, Travel Digest, Flowee). O svých cestách pak s oblibou povídám na cestovatelských přednáškách (festival Colours of Ostrava, festival Kolem světa, Klub cestovatelů Praha atd.) Spolupodílím se rovněž na tvorbě webů obhutanu.cz a nakridlech.cz, které jsou esencí štěstí, cestování a zajímavých kultur.