Horšovský Týn je malebné historické městečko v západních Čechách. Ve městě je zachováno mnoho historických domů, náměstí s kostelem sv. Petra a Pavla. Stejně jako dnes městem vede hlavní silniční tah do Německa, tak i před dávnými staletími tudy procházela kupecká stezka. Spojovala Regensburg s Prahou, přes Plzeň. Na žádost biskupa Arnošta z Pardubic uznal Karel IV. Horšovský Týn městem. Dětství zde prožil Josef Dobrovský.

Horšovský Týn by mohl sloužit jako učebnice architektury, najdeme zde všechny slohy od gotiky přes renesanci a baroko až k secesi. Dominantou městské památkové rezervace je zámek, původně hrad z 13. století, který byl po požáru města roku 1547 renesančně přestavěn rodem Lobkoviců. Z původního hradu se zachovala kaple, palác a zbytky hradeb. Areál doplňuje velký romantický anglický přírodně krajinářský park. Na zámku si můžeme prohlédnout pět prohlídkových okruhů.

50. ročník o Sloupenský pohár.
FOTOGALERIE: Stříleli na terč. Neuhodnete, jaká byla hlavní cena

O životě hraběnky Mitsuko Coudenhove Kalergi

Dále zde najdeme stálou expozici o životě hraběnky Mitsuko Coudenhove Kalergi. Mitsuko Aoyama (1874-1941) byla žena hraběte Heinricha Coudenhove Kalergi, který působil jako velvysanec Rakousko Uherska v Japonsku, kde se s Mitsuko seznámil a oženil. Mitsuko se narodila v Tokiu jako dcera obchodníka se starožitnostmi. V roce 1892 se seznámila s hrabětem Heinrichem (1859 - 1906), který byl o 15 let starší. Byl to jeden z nejvzdělanějších rakouských aristokratů, ovládal 18 jazyků. V roce 1895 se konal sňatek. Z obou stran bylo potřeba mnoho zvláštních povolení, protože sňatek byl považován za nerovný. Mitsuko musela být překřtěna na katoličku.

V Japonsku se manželům narodily dvě děti. V roce 1897 hrabě opustil diplomatickou dráhu a vrátil se do Čech na své rodné panství v Poběžovicích. V Čechách se narodilo dalších pět dětí. Rodina žila na zámku v Poběžovicích a jako letní sídlo dal hrabě upravit klášter v Pivoni. Tady Mitsuko trávila nejraději svůj čas, věnovala se malbě. V roce 1906 hrabě po 14letém soužití nečekaně zemřel. Po jeho smrti se Mitsuko věnovala správě panství a výchově 7 dětí.

Před první světovou válkou byla hvězdou společenského života ve Vídni. Patřila k tehdejší smetánce. Byla půvabná a tajemná jako princezna z pohádky, vzdělaná, křehká jak panenka z porcelánu. Po smrti Heinricha se změnila, stala se panovačnou, ostatní se jí báli, často měnila služebnictvo. Mitsuko se stýkala s japonskými velvyslanci, aby zmírnila stesk po domově. Během 1. sv. války odešli dva synové na frontu a Mitsuko se odstěhovala do Pivoně a zřídila zde vojenský lazaret. Po válce odešla do Vídně. Zůstala opuštěná, s dětmi neměla dobré vztahy a nestýkala se s nimi. Do Japonska se už nikdy nevrátila. V 67 letech podlehla mozkové mrtvici.

Heinrich je pohřben v Poběžovicích, Mitsuko ve Vídni. Poběžovice i Pivoň jsou ve velmi špatném stavu. Zámek v Poběžovicích byl obydlen do r. 1945 rodem Condenhove Kalergi. Do tohoto roku se nazýval Ronšperk. Za Leopolda Thuna zde působil jako učitel hudby Bedřich Smetana. Po roce 1945 zde sídlila Pohraniční stráž. Zámek chátral a v 80. letech byl dokonce určen k demolici. Naštěstí přišel rok 1989, z demolice sešlo a začala zde probíhat rozsáhlá rekonstrukce. Zámek bude využíván městem, plánuje se zde expozice Panevropského hnutí.

Původní zařízení, které se dochovalo, nábytek a obrazy, bylo převezeno na zámek Horšovský Týn, který Mitsuko velmi často navštěvovala. Klášter v Pivoni je v dezolátním stavu. Sice se nový majitel pokusil o záchranu, ale práce se zastavily z finančních důvodů a kdoví, jak to s touto vzácnou stavbou dopadne.

Syn Richard: Zakladatel myšlenky Panevropy

Druhorozený syn Mitsuko a Heinricha – Richard (1894 - 1972) - se zapsal do dějin jako zakladatel myšlenky Panevropy, duchovní otec myšlenky Spojených států evropských, první prezident Panevropské unie. Bojoval za sjednocení Evropy, prosazoval společnou měnu, hymnu. Hlavním městem měla být Praha. Richard se narodil v Tokiu, poté se s rodiči přestěhoval do Čech a na zámku Poběžovice žil do r. 1942. Mezi jeho přátele patřil T. G. Masaryk i E. Beneš. Hitler v něm viděl nebezpečného soupeře. V roce 1942 utekl před nacisty do Ameriky, v New Yorku přednášel na univerzitě evropské dějiny. Poté se přestěhoval do Švýcarska, kde i zemřel. Po skončení 2. sv. války oživil myšlenku sjednocené Evropy. V podstatě to byla myšlenka dnešní Evropské unie. Podporoval ho Churchill, de Gaule.

Zajímavosti a podrobnosti o životě Mitsuko, této významné japonské ženy, si můžeme přečíst v životopisném románu Vlasty Čihákové Noshiro – Mitsuko. Vlasta Čiháková pomáhala i s expozicí výstavy na zámku v Horšovském Týně.

Alena Hesounová