Máme potlačené city. Zkusím nastínit po zhruba 25letém hledání a studování cestu, jak vyzrát na zákeřné viry. Opřeme se o fyzikální zákony a o práci Zikmunda Freuda, který jako první začal léčit podvědomí lidí.

Miliony, miliardy lidí produkují určité myšlenky, emoce, pocity. Mají svou energii a bývají různě silné. Převeďme si to do fyziky. Tedy emoce, pocit jako síla má velikost, proto i směr a barvu a mají určitý program (nejistotu, lásku, odmítání atd). Jsou to akce někam namířené a vyvolávají reakce. Tomu odpovídá 1. a 2. Newtonův zákon. Každá skupina lidí (tj. stát) žije v určitém politickém systému a podle toho převládá momentální myšlení, které „produkuje“ určité pocity a emoce. Tato velká společná energie (atmosféra) vytváří podhoubí, které přitahuje patřičné viry, cítící se v tomto programu dobře (akce-reakce).

Proti těmto virům a nemocem potřebujeme spolehlivý imunitní systém v těle. Jsme příliš zvyklí na očkování, na léky a spoléháme na lékaře. A přitom jsme schopni si imunitu vytvořit sami. Každý jedinec je odpovědný za své zdraví. Nevím, zda můžu vytvořit rovnátko mezi láskou a morálkou. Spíš ne, ale tyto hodnoty mají k sobě blízko. Podle zkušeností je láska ta pravá imunita, před kterou žádný vir neobstojí. Ale co to je láska?! Aspoň některé vlastnosti, které ji podporují: víra v sebe, čestnost, podpora, kamarádství, poctivost, schopnost rozvoje, otevřenost atd. Nedá se to stručně specifikovat.

Jenže víme, že každý z nás máme v sobě skrytá zranění a nevhodné vzorce myšlení. A používáme vlastnosti, i když v naprosté většině nechceme, jako jsou závist, lenost, manipulace, lhaní atd. A o kterých nevíme, těch je víc (podvědomí). Jejich energie vibrují v našich tělech a stahují nás do nemocí, do nepříjemných životních situací a zeslabují imunitu. Buď jsme je zdědili přes genetiku či nechtě nám je předali výchovou rodiče a společnost.

Proč je stále trpíme? Společnost nás neučí o sebepoznání. Proč zdravotnictví nemluví o spojení psychologie a fyzikálních zákonů? Vždyť v mozku je návod, ale výkonné energie jsou v těle. Každé tělo podléhá fyzikálním zákonům. Za každou nemocí či karambolem je nevhodné myšlení.

Každý z nás si má rozhodovat o svém životě, každý má odpovědnost za sebe. Každý z nás se může podívat do svého podvědomí, postavit se chybným vzorcům myšlení, najít potlačená zranění a vyléčit si je. K tomu nám pomáhají emoční metody psychologie. Metody, které respektují i fyzikální zákony a principy v našich tělech. Jsou to jednoduchá řešení, ale chtějí odvahu podívat se na sebe pravdivě a přiznat si. Odměnou bude zdravá psychika a zdravé tělo.

Sportovci vědí, jak jim pohyb dělá dobře, tělo je odolnější a zdatnější. Ale to nestačí, k pohybu otevírejme svá srdce. Zeslabujme vlastnosti, jako jsou např. pýcha, závist, umíněnost, pohodlnost, hamižnost, lhostejnost, tvrdost apod. Prostě ptejme se sami sebe, od koho jsme tyto vlastnosti odkoukali, proč je vlastně používáme a kde nám v těle vibrují. Odstraňujme je. Máme obrovské rezervy v našich schopnostech. Sice je to běh na delší trať, ale stojí to za to.

Pomozme sobě a i zdravotnictví. Vlastní aktivita, osvobozovat tělo od vibrací zranění a nevhodného myšlení, ať jsou to pokřivené vzorce ve vztazích, k lidem, k penězům atd., nás vede ke spolehlivé imunitě. A navíc zeslabuje strach, který se mezi lidmi šíří. Přes uzdravování a rozvoj naší psychiky dojdeme k životu ve zdraví. Odpovědně k sobě a vlastní aktivitou. Vždyť si to zasloužíme.

Jiřina Řeháková