Obcí dříve procházela zemská hranice, která ji dělila na dvě osady, na Kamennou Horku v Čechách a Kamennou Horku na Moravě. V roce 1949 se však obě osady sloučily do dnešní podoby. Za prohlédnutí určitě stojí farní kostel sv. Máří Magdaleny, který je dominantou obce. První zmínka o této stavbě pochází ze 14. století. Kostel je svým původem gotický, přestavěn byl později barokně, a to v roce 1749, sochy pochází až ze století devatenáctého. Kolem kostela je hřbitov a k zajímavostem určitě patří několik dochovaných starých náhrobků, ten nejstarší pochází z roku 1590. Vstup do kostela vede hranolovou zvonicí, která vznikla ve druhé polovině 15. století. Zvonice má jehlanovitou střechu s bedněným patrem na dřevěných krakorcích. Před hřbitovem stojí kamenný kříž z roku 1836. Když návštěvník vystoupá na horní konec obce, silničkou se pak dostane až na osadu Hřebeč.

Stanislav Sáňka