O stromech pod stromy, tak se jmenuje projekt, který v květnu 2023 zpracovala Střední zdravotnická škola ve Svitavách a kterým se ucházela o finanční podporu Nadace O2. Finanční prostředky, poskytnuté Nadací O2, posloužily nejen na výsadbu dřevin, ale budou využity také na vzdělávání studentů v oblasti péče o životní prostředí.

Projekt O stromech pod stromy byl vybrán odbornou komisí mezi 10 nejlepších z celé České republiky. Z nich následně rozhodovali hlasováním zákazníci O2. Projekt Střední zdravotnické školy ve Svitavách byl v hlasování úspěšný a Nadace O2 jej podpořila částkou 38 587 Kč.

V první fázi projektu osázeli studenti zdravotnické školy dvě zelené plochy, které přiléhají budově školy. Oba pozemky byly do současné doby pouze zatravněné a byly pro výuku zcela nevyužívané. Jeden pozemek byl osázen okrasnými dřevinami a následně bude využit k relaxaci v době přestávek či volných hodin. Je propojen s veřejně přístupnou městskou zelenou plochou a ulicí. Druhý pozemek se nachází uvnitř zastavěné plochy. Tento nevyužitý prostor (dvoreček) bude moci v budoucnu sloužit i jako venkovní učebna.

Současně bude na tuto aktivitu navazovat vzdělávací projekt určený studentům SZŠ Svitavy, a to aktivity krátkodobé (pro aktuální ročník) - laboratorní cvičení, a aktivity dlouhodobé – víceletý navazující projekt měření přírůstku a stáří stromu – Kronika stromu. Laboratorní cvičení budou prakticky zaměřená – studenti budou měřit pohlcení CO2 korunami stromů, dále budou zjišťovat, jak výsadba stromů přispívá k ochlazování prostředí.

K výsadbě byly využity dřeviny respektující lokalitu a prostředí. Společná výsadba byla realizována pod odborným dozorem Ing. Ivy Křečkové a za podpory Zahradnictví Šváb, které bylo dodavatelem dřevin. Děkujeme všem za podporu a věříme, že se rostlinám bude dařit a že se v květnu budeme moci učit nebo jen relaxovat pod kvetoucími sakurami.

Mgr. Jana Brixová a studenti SZŠ Svitavy