Vedoucí obchůzky poprosila o právo obcí projít a nic netropit. Průvod doprovázel pan harmonikář z Hradce nad Svitavou a všichni byli rádi , že si mohou zazpívat lidové písničky.

Obchůzka trvala až do odpoledních hodin a všichni jsme dorazili v pořádku a spokojení. Rádi bychom poděkovali všem, kteří nám přispěli a také mile pohostili naši partu maškar. Poté jsme se rozhodli, že přispějeme finančním obnosem 3 000 korun na účet Charity ČR , která pomáhá při zemětřesení v Turecku.

Myslím, že mohu mluvit za všechny přítomné, že je třeba pomáhat potřebným byť jen malým darem. Důležitý je pocit , který Vás hřeje u srdce z tohoto rozhodnutí. Všem bych chtěla poděkovat za účast, podporu, pomoc, dobré slovo a krásně strávené sobotní odpoledne.

Lucie Svobodová