Letos bude festivalem prostupovat hudba přelomu renesance a baroka v atraktivních prostorech, mezi něž se vůbec poprvé zařadí také výjimečné zámecké divadlo z konce 18. století.

Jako sametová stužka se bude programem šestého ročníku táhnout hudba pozdní renesance a raného baroka. Festival se tak připojuje k připomínce 500 let renesance ve východních Čechách organizované Pardubickým krajem. V neděli 15. srpna zazní na slavnostní zahajovací bohoslužbě, sloužené titulárním litomyšlským biskupem Mons. Pavlem Konzbulem, skladba Missa Quinis Vocibus od Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Po mši svaté bude v rámci slavnosti Nanebevzetí Panny Marie procesí městem a barokní pobožnost u mariánského sloupu na náměstí. Vrcholem celého ročníku bude v sobotu 21. srpna provedení Monteverdiho dramatického scénického díla Il Ballo delle Ingrate v unikátním zámeckém divadélku. Na programu se opět objeví mše svatá ve staré formě římského ritu, která za tónů skladby Messa a Quattro Voci da Cappella C. Monteverdiho připomene, jak bohoslužba vypadala v době baroka. Významný bude také komorní koncert s názvem Musica seducente, na kterém v podání slovenského souboru Ensemle Thesaurus Musicum zaznějí skladby Thomase Campiona, Jean-Baptisty Besarda aj.

Důležitou součástí festivalu budou opět přednášky, svým obsahem odborné, svou formou však pro širokou veřejnost. O náboženských slavnostech a rituálech v barokních Čechách promluví přední český odborník na barokní zbožnost prof. Jiří Mikulec z Akademie věd ČR. Ve spolupráci s protestantskými církvemi v Litomyšli je připravena přednáška o švédském obléhání Prahy, kterou prosloví ThDr. Petr Jan Vinš, historik, teolog a překladatel, generální sekretář Ekumenické rady církví. Návštěvníci se však mohou těšit i na teoreticko-praktickou besedu s MgA. Ivanem Kopáčikem, výborným restaurátorem a knihařem. Tématem bude výzdoba barokních knižních vazeb s praktickou ukázkou tvorby slepotisku. Za hranice Litomyšle pak bude směřovat program v kostele sv. Mikuláše v Čisté, který bude věnován barokním zvonařům a prohlídce věže s novou replikou jednoho z největších barokních zvonů u nás.

V rámci doprovodného programu festivalu proboštství pořádá v kostele Povýšení sv. Kříže výstavu nazvanou Tváře. Duchovní tváře: Neznámé portréty litomyšlské děkanské galerie. Na výstavě, jejíž vernisáž se koná 17. června, bude veřejnosti vůbec poprvé prezentována nejstarší část portrétní galerie litomyšlských děkanů a proboštů. Na své si během festivalu přijdou i ti nejmenší, pro které je opět připravena dětská soutěž formou pracovních listů, tentokrát na téma sv. Jana Nepomuckého při příležitosti 300. výročí jeho blahořečení.

Akci pořádá Římskokatolická farnost – proboštství Litomyšl ve spolupráci s Městskou galerií Litomyšl, Státním zámkem Litomyšl a místní ekumenou. Záštitu nad festivalem převzala Česká biskupská konference, Ministerstvo kultury, náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek a starosta města Litomyšl Daniel Brýdl.

Vítek Večeře