Tento projekt odborníky zaujal v konkurenci dalších bezmála čtyř desítek kvalitních realizací a získal prestižní mezinárodní cenu časopisu Intro.

Litomyšlský Park Zdeňka Kopala není tak docela parkem. Jde o promyšleně řešený projekt, který lidi a městskou část chrání před povodněmi a dokáže zadržet vodu v krajině.

„Zároveň se ale proměnil v malebný prostor nabízející místo pro relaxaci v nejbližší krajině osázené ovocnými stromy, lavičkami či vybavený kukátky k výhledu do krajiny. Jde o jakousi náruč přírody objímající okraj města či přívětivá humna pro město 21. století,“ shrnul Lukáš Řádek, který je spoluautorem projektu.

Podle odborníků jde o příklad sofistikované soudobé krajinné architektury, které dokázalo opravovat chyby minulosti a přitom nově definovat celou lokalitu a dodat jí čerstvou energii spojením několik výše uvedených rovin.

Park chrání blízkou rezidenční čtvrť a budoucí dům seniorů před záplavami z přívalových dešťů, zdržuje vodu v krajině, dává obyvatelům možnost načerpat síly a relaxovat, umožňuje hry a poznávání, nabízí výhledy ze speciálních stanovišť a soustavu cest lemovanou stovkami stromů a keřů.

„Jedním z důležitých poselství nejen odborné poroty, která udílela tuto cenu, je, že jde o ekonomický, funkční model, který lze uplatnit v celé řadě dalších měst. Litomyšlský projekt Parku Z. Kopala je podle odborníků potřebný právě v současné, klimaticky rozkolísané době. Svým komplexním pojetím dokazuje, že architektura nejsou jenom domy, ale že neméně důležité je i prostředí, jež je obklopuje. Inspirativnost tohoto pojetí by další česká města ale rozhodně neměla přehlédnout,“ upozornil Lukáš Řádek, spoluautor projektu a současné náměstek hradecké primátorky pro oblast rozvoje a investic.

Jindřich Skořepa