Charita Moravská Třebová děkuje všem, kteří se zapojili do sobotní jarní sbírky potravin. V litomyšlské Bille se pro region Moravskotřebovsko a Jevíčsko vybralo úctyhodných 804 kg potravin a 38 kg drogerie! Během dne jsme tam potkali řadu úžasných lidí, kteří přišli darovat, a setkali jsme se s množstvím silných příběhů lidí, kteří potřebují naši pomoc. Chceme upřímně poděkovat všem, kteří ukázali, že nejsou lhostejní k lidem v tíživé životní situaci. Ceníme si každého daru, každé instantní polévky, ale samozřejmě nás těší, že letos byla řada dárců opravdu štědrá. Pomoc vás všech je právě nyní na cestě k lidem v nouzi. Velký dík patří dobrovolníkům, kteří nadšením a pracovním nasazením ve svém volnu umožnili hladký průběhu sbírky.

V jarní sbírce potravin po celém Česku lidé ve více než 800 prodejnách darovali 318 tun zboží pro potřebné. Z toho bylo 286 tun potravin a 32 tun hygienických potřeb, které potravinové banky lidem v nouzi také poskytují.

Petr Matoušek