Pavle, Pavle,
já vím,
že se Ti líbí
děvče z Davle.
Je však zadaná
za milého pána.
Kochej se jejím
úsměvem
a těš se dalším
objevem.

Pavel Kyselák