V současné corona době vám o Laskavárně mohu jen vyprávět a vy mi to můžete věřit či nevěřit. Ale brzy se nám vrátí možnost přesvědčit se o mých slovech. Věřím tomu.

Proč vám o tom vyprávím, když mají zavřeno? Protože…

Společnost Naproti, o.p.s. provozuje Laskavárnu, která patří do skupiny sociálních podniků v našem kraji. Není to podnikání jako každé jiné, v mnohém se liší. Organizačně jsou „neziskovka“, zaměstnávají lidi se zdravotním postižením, nebo sociálním vyloučením. Kavárnu najdete v Moravské Třebové v rekonstruovaných prostorách kláštera. Existují od roku 2012. Jako na všechny podobné provozy i na ni dopadají důsledky opatření vlády. Zaměstnává 15 lidí se zdravotním postižením a 2 bez zdravotního postižení. Lidé s postižením jsou nesmírně šťastni a pyšní na to, že dokáží s dopomocí asistenta pracovat. Je to pro ně ještě důležitější než pro lidi bez postižení. Pro handicapované je práce často jediným smyslem a radostí života. Šťastni jsou i za pobyt v komunitě, kde cítí podporu a možná i lásku. Teď v době covid se cítí opuštěni.

Jak to prožívají nyní?

Dáša Krhlová, ředitelka obecně prospěšné společnosti Naproti, o.p.s, mi sdělila: „Je to pro nás těžké. Víme, že jsme za handicapované svým způsobem vzali zodpovědnost. Oni se do práce těší a je to pro ně i pro existenci Laskavárny pohroma. V tyto dny se to trochu zlepší díky školám. Naši zaměstnanci se očividně radují, protože se budou moct na několik hodin denně do práce vrátit.“  Dovídám se, že krom moučníků a dezertů připravují v jejich provozovně zdravé svačinky pro děti i pro dospělé do škol ve městě. Návrat aspoň části dětí do lavic vítají s neskrývanou radostí.

Na co se těší, že se opět vrátí…

Jako vedlejší produkt Laskavárny vidí Dáša Krhlová to, že u nich mizí bariéry mezi lidmi postiženými a nepostiženými. Nepostižení návštěvníci si uvědomí, jaké dary od života dostali. A ti postižení mají nefalšovanou radost, že mohou být „v tlupě“ s ostatními lidmi. Svůj pocit štěstí šíří kolem sebe. A to je právě ta energie, která z tohoto setkání vzniká a každého návštěvníka pohltí. Pokud ovšem, jak se říká, nemá „kamenné srdce“.

Energie je jedna věc, ale co konkrétně…

Pokud je „normální stav“ bez covid, tak Laskavárna žije i kulturou. Pořádají zde malé výstavy, organizují besedy a sezónní akce pro veřejnost Jejich výroba pochoutek podporuje místní výrobce potravin, protože nakupují výhradně od nich. Chovají se ekologicky a dbají na to, aby se zaměstnanci učili třídit odpad. Zaměstnancům vytvářejí prostor k sociálně pracovní rehabilitaci. Je jim rovněž umožněno, aby i oni mohli částečně nahlédnout do chodu firmy, probrali vztahy na pracovišti, a hlavně společně strávili příjemné chvíle. Proto dvakrát ročně pořádají přátelská setkání zaměstnanců téměř v rodinném kruhu. Všichni mohou sdílet milou atmosféru a neformálně se pobaviti o vážných věcech.

Začátek byl podpořen

Projekt Laskavárny byl 2 roky financován z Evropského sociálního fondu a v dalších letech projekt podpořilo několik desítek organizací a soukromých osob. Dáša Krhlová i manažerka Laskavárny a předsedkyně správní rady obecně prospěšné společnosti Naproti, o.p.s., Pavla Teplá shodně konstatují: „Jsme vděčni za příležitost účastnit se Burzy filantropie a velice děkujeme všem zainteresovaným za její organizaci a všem donátorům, kteří podpořili naše projekty. Děkujeme i všem dalším podporovatelům, jak za finanční pomoc, tak při veřejném hlasování, bez jejich hlasů bychom se nemohli samotné burzy zúčastnit a své projekty obhájit.“

Pomoc zvenčí je důležitá

V posledních letech již dokázali fungovat sami jen s malou pomocí z venku. Ovšem corona je pro ně velký zásek do financování. Přejme jim i nám všem, aby to ustáli a našli případné donátory. Především proto, že Laskavárna zaměstnává lidi, kteří by se sami ve světě ztratili.

Dáša Krhlová zakončuje naše setkání slovy: „Laskavárna je kavárna s tváří, zkouší nové věci a zároveň se drží starého poctivého přístupu. Je to prostor pro setkávání lidí zdravých i postižených, mladých i starých, místních i přespolních.“

Proč o nich píšeme…

Jedná se pravidelný cyklus podnikatelských příběhů o regionálních podnikatelích, které zveřejňujeme. Kontakty na nás najdete na stránce p-pink.cz  Sledujte i náš FB P-PINK

Hana Štěpánová,

předsedkyně správní rady P-PINK, projektová manažerka pro rozvoj spolupráce se vzdělávacími institucemi a obcemi na území Pardubického kraje