O letních prázdninách probíhají od pondělí do soboty vždy v 9, 10, 11, 13, 14 a 15 hodin komentované prohlídky nově opraveného děkanského kostela sv. Jakuba v Poličce. V rámci prohlídky je možné zhlédnout interiér kostela, jehož dominantou je oltářní socha sv. Jakuba Většího z kararského mramoru od sochaře Václava Levého.

Novinkou je zpřístupnění a prezentace nově zrestaurovaných uměleckých památek, převážně barokních soch a obrazů, které se do dnešní doby dochovaly jak v kostele sv. Jakuba, tak v kostelech v přilehlých obcích. Expozici na severní kruchtě kostela doplňuje sbírka rukopisů poličského literátského bratrstva spolu s vybranými tisky z fondu děkanské bibliotéky. Kvůli pandemickým opatřením nebylo možno uspořádat řádnou vernisáž této expozice.

Proto je nyní veřejnost – k příležitosti nedělního svátku sv. Jakuba – v sobotu zvána na „ne-vernisáž“. Celý tento den bude vstup na výstavu a na půdu kostela zdarma. ,,Na 16. hodinu plánujeme drobnou slavnost, při které se spolu poradujeme z vystavených exponátů a něco si o nich řekneme. Nejen Svatý Jakub, ale i farnost a farář jsou otevřeni. Stačí přijít,“ uvedl P. Tomáš Enderle, římskokatolický farář poličský.

Navštivte tuto jedinečnou národní kulturní památku, nebo si najděte čas na krátké duchovní rozjímání.

Alena Zavoralová