Stavba kaple byla hrazena z finančních darů od lidí. Hlavními organizátory projektu byli manželé Kučerovi ze Sebranic. V oltářní desce je zasazen vyžebraný kámen, který putoval do obce až z Assisi v Itálii. V Itálii jej manželé Kučerovi položili na místě, kde žil, konal zázraky a zpovídal světec, františkán minulého století pater Pio, který měl podobně, jako svatý František na rukou, nohou a na boku Kristovy rány – stigmata. "Posledním místem, kde jsme položili oba kameny byla jeskyně svatého Michaela Archanděla na hoře San Michael, která je již od pátého století jedním z nejvýznamnějších míst poloostrova Gargano," popsují na webu obce Oldřiš manželé Kučerovi.

čtenářka z Litomyšlska