Areál památkové rezervace Betlém v Hlinsku ožije v sobotu 2. července programem „Národní muzeum v přírodě vás zve“. Ten je nejen představením domovských regionů jednotlivých složek Národního muzea v přírodě, ale i jubilejním programem k „padesátinám“ založení Muzea v přírodě Vysočina.

„Cílem programu je návštěvníkům ukázat bohatství a pestrost nejen folkloru, ale i um řemeslníků čtyř vybraných regionů. Návštěvníci se mohou těšit jen namátkou na ukázku výroby krojových součástek či hudebních nástrojů, zpracování vlny, lnu a dalších surovin,“ uvedl Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě.

Výlet do Kerska.
Kersko si zamiloval Bohumil Hrabal. Dáte si kančí se šípkovou, nebo se zelím?

„Po celý den budou probíhat komentované prohlídky interiérů expozičních domků. Během dopoledne slavnostně zahájíme výstavu s názvem Krásná práce – ta nám přinese pohled na tradiční řemesla očima studentů ateliéru grafického designu VOŠ Scholastika. Pro malé i velké návštěvníky jsou připraveny ukázky řemesel a dílničky – jedná se o dvě desítky řemesel. Uskuteční se rovněž promítání dokumentárních filmů a dobových fotografií pořízených během prvních dvou desetiletí existence Muzea v přírodě Vysočina. Jelikož ve stejný den slaví své půlkulaté narozeniny i naše partnerské Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi, bude pro malé i velké návštěvníky k dispozici loutkové divadlo,“ uvedla Magda Křivanová, ředitelka Muzea v přírodě Vysočina.

Obrázek, který se umístil na třetím místě.
Zapojily se vaše děti do výtvarné soutěže? Máme pro vás vítězná dílka

Program dne:

Areál je otevřen od 10.00 do 17.00

10.30 hodin slavnostní zahájení dne na betlémské návsi

11.00 hodin vernisáž výstavy Krásná práce v domě čp. 178

13.30 – 15.30 hodin slavnostní program na pódiu – folklór čtyř regionů

10.00 – 17.00 hodin v areálu památkové rezervace Betlém se představí vybraní lidoví výrobci ze čtyř regionů; komentované prohlídky interiérů expozičních domků; ukázky řemesel a dílničky; promítání dokumentárních filmů a dobových fotografií z oblasti působení Muzea v přírodě Vysočina, loutkové divadlo.

Petra Valíčková, Národní muzeum v přírodě