Jarní výlet litomyšlských turistů směřoval na Pekla a okolo Loučné do Hrušové. Při své procházce navštívili na Peklích altánek s výstavkou k Velikonocům. Sokolník Vojtěch Škrba jim předvedl práci s orlem.

Potom přešli podél Loučné do mlýna Papírna. Dnešní majitel Michal Vajman je provedl ostrůvkem okolo mlýna a řekl něco o historii mlýna. Potom přešli do dalšího mlýna Voženílkov, kde dnešní majitel Rostislav Joch je nechal prohlédnout nádrže na pstruhy.

Další zastávkou byla bývalá škola, kde si prohlédli výstavu Moje obec Hrušová. Nakonec zamířili do známého klubu U Radka. Zde po obědě proběhla beseda s panem Lacmanem z Povodí Labe. Řekl turistům něco o Loučné a vodě a vodních zdrojích u nás.

Jan Hendrych