Z historie

Pivovarnictví v Pardubicích jako poddanském městě se mohlo výrazněji rozběhnout až po prolomení práv měst královských na konci 15. století. Vařilo se přímo v domech s právem várečným, na počátku 16. století Pardubicím dovolil stavbu prvních pivovarů Vilém z Pernštejna a hospody v okolí směly čepovat jen pivo z jeho města. Pivovarů bylo ve městě několik a vzájemně si konkurovaly.

Moderní pivovar byl založen mnohem později, vznikl jako akciová společnost na počátku roku 1871, na ustanovující schůzi 29. ledna. Stavba parostrojní továrny proběhla rychle a už 8. dubna následujícího roku se mohlo začít vařit. Prvním sládkem pardubického pivovaru se stal František Chodounský, významný znalec a autor několika odborných knih ve svém oboru.

Zajímavosti

V roce 1889 nastoupil nový sládek Alois Šimonek, který stvořil recepturu unikátního 19stupňového piva Porter, které se vaří dodnes.

V roce 1928 vyprodukoval pivovar poprvé ve své historii více než 100 000 hl piva. V té době se pardubické pivo vyváželo do Francie, do Vídně, Terstu, Budapešti či Egypta. Za protektorátu poklesl prodej, ve vyšší míře se vyrábělo nízkostupňové pivo.

V roce 1949 byl pivovar znárodněn, v roce 1993 se stal znovu akciovou společností.