Svého času byla stavba, zprovoznění a provoz železničních tratí unikátní technickou novinkou, která se i přes nemalé náklady zaváděla všude, kde se našli podnikaví iniciátoři, kteří věřili v přínos železničních komunikací pro rozvoj té které oblasti. I v Českých zemích vznikla postupně od 20. let 19. století nezanedbatelná železniční síť, sloužící přepravě zboží a v neposlední řadě také osob: za prací, do škol nebo prostě z jejich vlastních pohnutek.

Memoriál Jiřího Kislingera na Peklích.
FOTO: Velký souboj na střelnici. Kdo nejlíp mířil na holuby a porazil mistra?

Je zvykem si připomínat výročí vzniku jednotlivých tratí, zejména výročí kulatých, kdy bývá obvykle příležitost vidět na trati historická železniční vozidla, která již nejsou v běžném provozu. V letošním roce se úctyhodné výročí váže k místní železniční trati z Chocně přes Vysoké Mýto do Litomyšle, zprovozněné před 140 lety, tedy v roce 1882. Je bezpochyby zajímavé, že vlastní stavební práce byly tehdy zahájeny v březnu uvedeného roku a přes zdržení způsobené mimořádně deštivým létem se slavnostní spuštění provozu mohlo uskutečnit již 22. října.

Letos, v sobotu 4. června, bylo možno se na kolejích v rámci oslav výročí trati setkat se soupravou historických vozů taženou tendrovou parní lokomotivou řady 423.009 z roku 1922, zvanou Velký bejček (podomácku Lízou), a navíc se soupravou z motorových osobních vozů řady M 131.1 z poválečných let, zvaných Hurvínek (snad podle ovládání pomocí lanek nebo podle velkých návěstních světel), včetně vloženého přípojného vozu.

Kočárky na Luckém vrchu.
FOTOGALERIE: Historické kočárky si daly poprvé sraz na Luckém vrchu

Cestující se tak mohli v kultuře cestování přenést do minulosti, ale i obdivovat technickou stránku historických strojů a v neposlední řadě vnímat romantiku 24 km dlouhé lokálky, vedené malebnými místy, kterým charakter vtiskuje svěží niva řeky Loučné. Jízdu historických i současných vlaků po 140 let fungující trati si připomeňme ve fotogalerii.

Hana Vincenciová