„Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém,

tam jsem já uprostřed nich." Matouš 18,20

V sobotu 2. října u příležitosti celorepublikového Dne Charity poutní chrám Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži přivítal poutníky, kteří přišli prosit za své blízké a zároveň podpořit práci Charit Pardubice, Chrudim a Nové Hrady, které Pouť lidí dobré vůle za umírající, trpící a nemocné pořádaly.

Letošnímu ročníku tradiční akce přálo počasí a na 32 kilometrů dlouhou cestu se vydalo více než třicet pěších a cyklistických poutníků z Pardubic, Chrudimi a dalších míst, zaplněný byl i autobus pro ty, kteří by náročnou cestu nezvládli.

Yvona Begerová, jedna z pěších poutníků, v odpovědi na otázku, za koho či za co se vydává na náročnou pouť, uvedla: „Jdu za všechny, kteří trpí a hlavně za ty, kteří nemají nikoho, kdo by za ně prosil a kdo by jim vyprošoval milosti, za ty, kdo nemají milost od Pána, aby mohli ve svém utrpení přicházet k Němu a také za svou rodinu a za víru pro ně.“

V zaplněném chrámu mohli poutníci a návštěvníci mše svaté prostřednictvím lístků odevzdat Boží milosti své individuální prosby za zdraví svých blízkých či poděkovat za péči charitních sester, pečovatelek, lékařů a sociálních pracovníků.

Poutní mši svatou celebroval generální vikář Královehradecké diecéze Jan Paseka spolu s otci Václavem Čunkem, Josefem Glogarem ze společenství Salesiánů Dona Boska z Pardubic a Sebranic u Litomyšle a otcem Tomášem Kvasničkou z Římskokatolické farnosti Pardubice.

Ředitelka pardubické Charity Marie Hubálková ve svém pozdravu poutníkům uvedla: „V Charitách doprovázíme velké množství nemocných, trpících a umírajících a uvědomujeme si, jak moc potřebují modlitbu. Svatý Ignác, zakladatel jezuitského řádu, říkával, že nestačí dobře začít, ale že daleko důležitější je dobře skončit a to si při své práci uvědomujeme i my, jednou v této situaci bude každý z nás.“

Poutníkům a účastníkům mše poděkoval také Roman Pešek, ředitel Farní charity Chrudim: „Od rána myslím na požehnání, které vidím při práci u nás na Charitě a které nejvíce zhmotňují lidé kolem mě, jsou to kolegové, kteří na Charitách pracují, jsou to naši pacienti a klienti. Děkuji za to, že nám požehnání vyprošujete, protože bez toho by se naše práce nedala vůbec dobře dělat.“

Pouť tří charitních sester podpořila svou účastí i ředitelka Diecézní katolické charity Hradec Králové Anna Maclová, která přítomné rovněž pozdravila a poděkovala za péči, kterou poskytují řadoví pracovníci Charity všem potřebným.

Doprovodný program - koncert smíšeného pěveckého sboru Salvátor z Chrudimi pod vedením Tomáše Židka, přednášku Františka Jiráska o historii poutního místa i samotnou mši svatou obětovanou na úmysly poutníků mohli zájemci sledovat rovněž v přímém přenosu na YouTube kanálu Oblastní charity Pardubice.

Jan Lohynský

| Video: Youtube